Feed


Rietgors
Emberiza schoeniclus
11 uur geleden
0
Kuifeend
Aythya fuligula
3 dagen geleden
0
Gaai
Garrulus glandarius
2 jaar geleden
0
Boomleeuwerik
Lullula arborea
2 weken geleden
2
Is dit een Japanse koolmees ?
Parus minor
3 weken geleden
2
Oeverzwaluw
Riparia riparia
3 dagen geleden
0
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
4 dagen geleden
0
Geelpootmeeuw
Larus michahellis
1 jaar geleden
0
Koolmees
Parus major
1 week geleden
2
Zwartkop
Sylvia atricapilla
5 dagen geleden
0
Bosrietzanger
Acrocephalus palustris
5 dagen geleden
0
Koekoek
Cuculus canorus
1 jaar geleden
0
Meer